ประกาศผลรางวัลประกวดแบบฟาซาด โดย เดการ์ บาย เอสซีจี 
DECAAR Facade Decoding Design Contest 2022  รางวัลชนะเลิศ รายภาค
จำนวน 5 รางวัล  รางวัลละ 30,000 บาท 

  
  
 

รางวัลรองชนะเลิศ รวมทุกภาค
จำนวน 5 รางวัล  รางวัลละ 10,000 บาท 

  

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภท Non-residential
1 รางวัลมูลค่า 20,000 บาท  รางวัลชนะเลิศ ประเภท Residential  
1 รางวัลมูลค่า 20,000 บาท รางวัล Popular Vote ประเภท Non-residential  
1 รางวัลมูลค่า 3,000 บาท  รางวัล Popular Vote ประเภท Residential  
1 รางวัลมูลค่า 3,000 บาท