หลังส่งมอบและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2021 ที่ผ่านมา ในปี 2022 นี้ Choduk Playground ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Winner ในประเภท Best for Kids ของ THE MONOCLE DESIGN AWARDS 2022 โดยจุดประสงค์ของรางวัลนี้คือการแสดงให้เห็นว่างานออกแบบที่ดีสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสเกลเมืองให้ดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลงานออกแบบจากทั่วโลกจำนวน 50 ผลงาน ที่ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ 
 
                    

เนื่องจากเป็นโปรเจ็คต์ที่อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น คุณวสุ วิรัชศิลป์ และคุณณัฐพล ปัญจสกุลวงศ์ จาก VaSLab ARCHITECTURE คุณมนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา และคุณพลสิทธิ์ แซ่เฮ้ง จาก Hypothesis และพันธมิตรของโครงการได้แก่กลุ่มปั้นเมือง และ we!park ไปจนถึงดีไซเนอร์รุ่นใหม่ทุกคนที่มาร่วมสร้างผลงาน ทีมงาน art4d และ DECAAR by SCG จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกฝ่ายอีกครั้ง ที่มาร่วมกันพลิกโฉมพื้นที่ทรุดโทรมในชุมชนโชฎึกให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคนในชุมชน