DECAAR Facade Decoding

“พื้นที่อยู่อาศัย” คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ในปัจจุบันผู้เป็นเจ้าของบ้านล้วนให้ความสำคัญ ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก ประกอบกับเมื่อมีการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย ที่สอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบายแล้ว นิยามของคำว่าบ้านจึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่พื้นที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่มันได้ถูกเขียนนิยามขึ้นมาใหม่ให้กลายมาเป็น Multi - Functional Space ที่สามารถตอบรับกับการใช้งานเพื่อการพักผ่อนและทำกิจกรรมอื่น ๆ ภายในพื้นที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสุนทรียภาพและความสวยงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เป็นเจ้าของบ้านไปพร้อมกัน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นถึงความต้องการของเจ้าของบ้าน และแนวโน้มการออกแบบของสถาปนิก ที่ให้ความสำคัญกับการตกแต่งบ้านด้วยเปลือกหรือผิวภายนอกของอาคาร (Facade) มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนโฉมหน้าของอาคาร การใช้ระบายความร้อน บดบังแสง และสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับพื้นที่ภายใน ผู้ให้บริการด้านการตกแต่งภายนอกครบวงจรอย่าง DECAAR by SCG จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย และวิธีการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ที่ต่างก็เป็นพื้นฐานสำคัญของพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อให้ได้ Facade Solution ที่ตรงกับทุกจินตนาการของสถาปนิกผู้ออกแบบ และตอบสนองกับความต้องการของเจ้าของบ้านได้อย่างลงตัว

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการให้คำแนะนำจากทีมงานมืออาชีพที่ได้รับมาตรฐานจากเอสซีจีแล้ว เพื่อเป็นการขยับขยายศักยภาพของวัสดุตกแต่ง และเปิดประตูสู่โลกแห่งงานดีไซน์ที่อิสระไร้ข้อจำกัด DECAAR by SCG จึงภูมิใจนำเสนอ “DECAAR Facade Decoding”

แคมเปญที่ชักชวนเหล่าสถาปนิกและนักออกแบบแถวหน้าของประเทศไทย

มาร่วมกันแบ่งปันความคิดเห็นจากประสบการณ์การทำงานและผลงานการออกแบบที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมถึงการวิเคราะห์เจาะลึกถึงเทรนด์การออกแบบ Facade Solution สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย

  • “Touch of nature” โดย หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ แห่ง Vin Varavarn Architects
  • “Keep it simple” โดย ปอย - ไพทยา บัญชากิติคุณ แห่ง ATOM Design
  • “Living with pattern” โดย พลอย - หฤษฎี ลีละยุวพันธ์ แห่ง PHTAA Living Design
  • “Element of light and shadow” โดย บอย - พงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ กับ ปาน - ปานดวงใจ รุจจนเวท แห่ง ANONYM Studio

แนวคิดในการใช้งาน Facade Solution ของเหล่าสถาปนิกและนักออกแบบ ที่เกิดขึ้นมาจากความเข้าใจถึงความต้องการพื้นฐานและไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวของเจ้าของบ้าน ทำให้ผลงานของพวกเขาสามารถเชื่อมโยงทุกมิติของงานออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทที่พักอาศัยได้อย่างลง ตัว สอดคล้องไปกับทุกเทรนด์การออกแบบแห่งยุคสมัยปัจจุบัน วิธีการพลิกแพลงใช้งานวัสดุตกแต่งอย่างสร้างสรรค์จนทำให้ทุกดีไซน์ของพวกเขาสามารถเกิดขึ้นจริง ยังถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ จนเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เห็นเลยว่า ทำไมเราจึงควรให้ความสำคัญกับ Facade Solution และวัสดุตกแต่งบ้าน