บริษัทในเครือเอสซีจี

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัท และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่และวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

website

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586 3333, 0-2586 3072

-

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-2222

-

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 4 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 , 0-3628-8900 , 0-3628-8909

-

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

33/1 หมู่ 3 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 , 0-3624-0000

-

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

52 ม.6 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 , 0-7553-8222

-

บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

1 หมู่9 ถ.พัฒน์พงศ์ 1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 , 0-3628-9103 , 0-3628-1212

https://ecoplantservices.com/eps/th/

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

279 ม.5 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 , 0-5423-7500 , 0-5423-7501

-

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

1516 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2555-5555

https://cpacconnect.com https://www.cpac.co.th

www.biminone.com

www.tigerbrandth.com

บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด

1516 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2555-5555

-

บริษัท ซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลูชั่น จำกัด

1516 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 , 0-2555-5555

-

บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-1231, 0-3628-8789, 089-698-9843

-

บริษัท ศิลาไทยสงวน (2540) จำกัด

116 หมู่ที่ 4 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290 , 0-4335-8031 , 0-4335-8033

-

บริษัท กรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำกัด

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-4906 , 0-2586-5798

-

บริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด

179 หมู่3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 , 0-2555-5000

www.silasanon.com

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

33/2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 , 0-2586-5798, 061-3893-382

https://www.scieco.co.th/

บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586- 2222

www.scghome.com

www.scgfamily.com

บริษัท เอสซีจี โฮม รีเทล จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2657-1112

-

บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

เลขที่ 1444 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ,

0-2101-9922

-

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2761

-

บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-4308

-

บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด

-

บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด

ควบรวมกับกระเบื้องหลังคาซีแพค และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด

-

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

39 หมู่ 9 ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 , 0-3637-3441-4 , 0-3637-3445-6

-

บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-6822 , 0-2586-6800

-

บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-6822 , 0-2586-6800

-

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 , 0-3525-9131 , 0-3525-9130

www.qcon.co.th

บริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เลขที่ 7/143 หมู่ที่ 4 ซ.สารสิน ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 , 0-3865-0515 , 0-3865-0517

www.qcon.co.th

บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด

เลขที่ 83/1 หมู่ 11 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 , 0-3447-3067-70 , 0-3447-3063

-

บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-4444

-

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-4444

-

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-4092 , 0-2587-0162

สำนักงานใหญ่ 

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 02 586 3333, 02 586 4092
แฟกซ์ : 02 587 2118

 โรงงานหินกอง

33/1 หมู่ 2 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 0-3638-2888
แฟกซ์ : 0-3638-2900

โรงงานนิคมหนองแค

61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 0-3637-6100
แฟกซ์ : 0-3637-6162

โรงงานหนองแค 1

40 ม. 2 ถ.เลียบคลอง ระพีพัฒน์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 036 376 400
แฟกซ์ : 036 376 411

โรงงาน Geoluxe

34 หมู่บ้านบัวลอยกลางนา ม.1 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

โทรศัพท์ : 036 382 500
แฟกซ์ : 036 376 319

www.scgceramics.com

บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด

เลขที่ 33/2 หมู่ 2 ถ.ริมคลองระพีพัฒน์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี , 0-3637-6300 , 0-3637-6309

-

บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-1283

-

บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด

เลขที่ 36/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ,0-2973-5040-54 , 0-2521-7777

www.cotto.com/fixing-service

www.cottobathroomshop.com

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

เลขที่ 33/4 หมู่ 2 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค

จ.สระบุรี 18230 ,036-387221-8

www.cotto.com/fixing-service

www.cottobathroomshop.com

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด

เลขที่ 22 หมู่ 1 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี

 18140 , 036-373647-66

www.cotto.com/fixing-service

www.cottobathroomshop.com

บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

เลขที่ 60/57 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 ซอย 13 หมู่ 19

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

0-2529-5061-65 , 0 2909-4461-66

www.cotto.com/fixing-service

www.cottobathroomshop.com

บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2030-1000 , 0-2586-2250

-

บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด

ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ชั้นที่7 , เลขที่162/1-2,168/10 ถ.ประชาราษฎร์2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-2079-1112

-

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Tel: 02-586-4413

https://scginternational.com/

https://www.bigthailand.com/

https://www.zmartbuild.com/

SCG International Corporation Co., Ltd. (Taipei Representative Office)

10F, No. 174, Sec. 2, Nanjing East Rd.,

Taipei City, Taiwan R.O.C. 104

Tel: +886-2-25079914, 25072070

Fax: +886-2-25073646

-

SCG International China (Guangzhou) Co.,Ltd.

Room V01, 27th Floor, H Building, GT-Land,

No.12 Zhujiang East Rd. Tianhe District,

Guangzhou, Guangdong 510623, PRC

Tel: +86-20-8365-2559

Fax: +86-20-8351-3380

-

SCG International Hong Kong Ltd.

Room 1101, 11/F Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong

Tel: (852) 34666535

Fax: (852) 37436807

-

SCG International Australia Pty Ltd

Suite 404, Level 4, No. 1 Chandos Street

St. Leonards, NSW 2065, Australia

Tel: (612) 9439 1441

-

SCG International USA Inc.

970 W 190th St, Suite 610

Torrance, CA 90502

Tel: +1 310 323-2194 Ext 105

Fax: +1 310 324-952

-

SCG International Middle East DMCC

P.O. Box 123391 ,Unit no.1105.

Gold Crest Executive (Cluster C)

Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

Tel: +9714 5520 293

Fax: +9714 5520 294

-

SCG International (Philippines) Corporation

Unit 903 Fort Legend Towers

3rd Avenue Corner 31st Street, Fort Bonifacio

Global City, Taguig, Philippines 1634

Tel: +63 917 829 9168, +63 2 369 6505

-

PT. SCG INTERNATIONAL INDONESIA

Menara Rajawali LT. 16 JL DR. Ide Anak Agung Gde Agung

Lot 5.1 RT.005 RW.002 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12950

Tel: +62 21 350 9488

Fax: +62 21 352 0718

-

SCG International (Malaysia) Sdn. Bhd.

Suite E410 Wisma Consplant 1,

No.2 Jalan SS16/4

47500 Subang Jaya

Selangor, Malaysia.

Tel: (603) 5632-0168

Fax: (603) 5632-0158

-

SCG INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD.

AN PHU PLAZA – 9th Floor

117-119 Ly Chinh Thang Street,

Ward 7, District 3, HCMC, Vietnam.

Tel: + 84 8 3526 9001

Fax: + 84 8 3526 9009

-

SCG INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO., LTD.

4th Floor, MayBank Tower

No.43, Preah Norodom Boulevard, Sangkat Phsar Thmey 3,

Khan Daun Pehn, Phnom Penh, Cambodia

Tel: (855) 23 990 401-5

-

SCG International Corporation Co.,Ltd. (Myanmar branch)

No.136-137, Pyay Road, Saw Bwa Gyi Gone,

Insein Township, Yangon, Myanmar

Tel: +95 9 662 006 005

-

SCG International Laos Co.,Ltd

Alounmai Tower, 4th Floor, Room 407

23 Singha Rd, Nongbone Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Lao P.D.R.

P.O.Box 8156

Tel: +856 21 454 596-7

Fax: +856 21 454 598

-

SCG International India Pvt. Ltd.

Unit No. 609, 6th Floor,

Emaar Palm Spring Plaza

Golf Course Road, Gurugram,

122001 Haryana India

Tel: +91 124 400 6413

-

SCG International Corporation Co., Ltd. (Bangladesh Branch Office)

Navana Zohura Square, 8th floor,

28 Kazi Nazrul Islam Avenue, Bangla Motor, Dhaka 1000

Tel:+8809610118899

-

SCG International (Cambodia) Co., Ltd.

Maybank Tower, 4th Floor, No.43, Preah Norodom Boulevard, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Tel. +855 23 990 401-5

-

SCG International Malaysia Sdn. Bhd.

Suite E410 Wisma Consplant 1, No.2 Jalan SS16/4, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel. +603 5632 0168, +603 5632 0158

-

SCG International Australia Pty. Ltd.

Suite 404, Level 4, No. 1 Chandos Street, St. Leonards, NSW 2065, Australia

Tel. +61 2 9439 1441

-

SCG International Middle East Dmcc

P.O. Box 123391, Dubai-U.A.E. Unit No.1105, Gold Crest, Executive Cluster C, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

Tel. +971 4552 0293, +971 4552 0294

-

SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.

Unit 903 Fort Legend Towers, 3rd Avenue Corner 31st Street, Fort Bonifacio, Global City, Taguig, Philippines 1634

Tel. +63 917 829 9168, +63 2 369 6505

-

SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.

4310, 43rd Floor, Global Metropolis Plaza, No.68 Huacheng Avenue. Tianhe District, Guangzhou, Guangdong 510623, PRC

Tel. +86 20 8365 2559, +86 20 8351 3380

-

SCG International Vietnam Co., Ltd.

An Phu Plaza Building, 9th Floor, 117-119 Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Hochiminh City, Vietnam

Tel. +84 8 3526 9001, +84 8 3526 9009

-

PT SCG International Indonesia

Menara Rajawali Lantai 16, JL DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 RT.005 RW.002, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12950, Indonesia

Tel. +62 21 350 9488, +62 21 352 0718

-

SCG International India Private Limited

Unit No. 609, 6th Floor, Emaar Palm Spring Plaza, Golf Course Road, Gurugram, 122001 Haryana, India

Tel. +91 12 4400 6413

-

SCGT Automobile Co., Ltd.

1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok, 10800, Thailand

Tel. +66 2586 2222

-

Mingalar Motor Co., Ltd.

Showroom

No.6, Bayintnaung Road, Ward (2), Hlaing Township, Yangon, Myanmar

Tel. +95 1 514 940-41

One Stop Service Station address

No.236, Ahlone Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar

Tel. +95 1 221 224, 230 2122, 230 2123, 230 2126

-

Smart Build Bangladesh Co., Ltd.

Navana Zohura Square, 8th floor, 28 Kazi Nazrul Islam Avenue, Bangla Motor, Dhaka 1000, Bangladesh

Tel. +880 178 765 9249

-

บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด

สำนักงานขาย SCG HEIM สาขา Crystal Design Center (CDC) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ช่องทางการติดต่อ: 0-2102-2800

www.scgheim.com

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 0-2586-6777

-

บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ตึกศูนย์การค้า เกตเวย์ แอท บางซื่อ เลขที่ห้อง 6002 ชั้น 6
162/1-2 , 168/10 ถ.ประชาราษฏร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

https://www.scgexpress.co.th

บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

https://www.scgskills.com

บริษัท จัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด

เลขที่ 279 ซ.สุขสวัสดิ์ 27 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ ฯ 10140 โทร. 0-2872-3014-5

-

บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด

เลขที่ 98 หมู่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร 0-2754-4501-4

-

บริษัท เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 0-2706-1710 

-

บริษัทตามบการเงินที่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทย และบริษัทที่จะประกาศต่อไป

-

-

ธุรกิจเคมิคอลส์

บริษัท และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่และวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

website

 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-1111 , 0-2586-4444

https://www.scgchemicals.com

 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

สำนักงาน:

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800


โรงงาน:

10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 2586 4444, 0-3868-3393-7 , 0 2586 2974, 0-3868-3398

-

 บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-1111 , 0-2586-5561

-

 บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-1111 , 0-2586-5561

-

 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

260 Orchard Road, #08-09 The Heeren Singapore 238855 , (65) 6221-5368 , (65) 6221-5346

-

 บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

เลขที่ 88/3 ถ.ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 , 0-38927151

-

 บริษัท โปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด

เลขที่ 239/2 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-3868-2632-3 , 0-3868-2633

-

 บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด

เลขที่ 88 ถ.ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 , 0-3893-7010 , 0-3803-5575

-

 บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด 

 Texplore. Co., Ltd.

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-4779 , 0-2586-5453

-

 Long Son Petrochemicals Co., Ltd.

3rd Floor, Ruby Tower, No.12 3/2 Street, Ward 8, Vung Tau City,
Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam , (84) 283-911-8660 , -

-

 Norner AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8001 , (47) 3557-8125

-

 Norner Research AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8002 , (47) 3557-8126

-

 SCGN AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8003 , (47) 3557-8127

-

 Norner Verdandi AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8004 , (47) 3557-8128

-

 CO2 Technologies AS

Asdalstrand 291 No-3962 Stathelle Norway , (47) 3557-8005 , (47) 3557-8129

-

 PT TPC Indo Plastic and Chemicals

Kawasan Industri Maspion Unit V, Manyar-Sidomukti, Gresik 61151 Indonesia , (6231) 395-2945 , (6231) 395-2944

-

 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน:

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800


โรงงานระยอง:

8 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150

0 38 925 200

-

 บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด

สำนักงาน:

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800


โรงงาน:

16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150
0 38 925 200

-

 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

สำนักงาน:

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800


โรงงานสระบุรี:

42 หมู่ 8 เขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค สระบุรี 18140


โรงงานระยอง:

130 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 , 0-2555-0888
0 36373 400, 0 3889 2190 , 0-2586-2929, 0 36373 412, 0 3889 2200

www.nawaplastic.com

www.npi-pipe.com

www.windsor.co.th

 บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

สำนักงาน/โรงงาน: 130/3 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 , 0-3889-2190-9 , 092-2745274

www.nawaintertech.com

 Chemtech Co., Ltd.

No.22 Doc Lap Avenue, VSIP Industrial Park, Thuan An Tow, Binh Dong Province, Vietnam , (84) 650-3784-992 , (84) 650-3784-993

-

 SENFI UK Limited

100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, United Kingdom , 0-2586-4444 , -

-

 SENFI Swiss GmbH

c/o wadsack & co., treuhandgesellschaft, Zweigniederlassung , 0-2586-4444 , -

-

 บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด

88 ถ.ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3893-7065 , 0-3803-5381

-

 บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 10 ถ.ไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0-2586-1111 , 0-2586-5561

-

 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 18/1 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 , 0 2586 5560
038 684 447 , 0 2586 6220

-

 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.

No.8-11 Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar , (959) 863-3988 , -

-

 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

Au Phu Village, Thuan An District, Binh Dong Province, Vietnam , (84) 650-3710-993 , (84) 650-3740-065

-

 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.

Head Office: Unit 901-9th Floor, Harbour View Tower, 35 Nguyen Hue Street,
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory: Go Dau IZ., Long Thanh, Dong Nai Province, Vietnam , (84) 83-8234-730 , (84) 83-8234-725

-

 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 2586 3882, 0 2586 3886
038 911 000 , 0 2910 3117
038 911 309

-

 บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

สำนักงาน: 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โรงงาน: 88/3 ถ.ทางหลวง-สาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 , 0 2586 3882, 0 2586 3886 , 0 3893 7000 , 0 2910 3117, 0 3891 5317

-

 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. 

Prey Speu Village, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia , (855) 23-882-072 , (855) 23-885-172

-

 PT Nusantara Polymer Solutions

Wisma Barito Pacific, M Floor Mezzanine,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia , (6221) 535-5678 , (6221) 536-79185

-

 Binh Minh Plastics Joint Stock Company

240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam , (84) 83-9690-973 , (84) 83-9606-814

-

 Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company

D1 road, D complex, Pho Noi A Industrial Zone, Van Lam district, Hung Yen province , (84) 221-3967-868 , (84) 221-3967-869

-

 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia

JL. Toljakarta Cikampek KM 37 Blok AA NO. 10 A & 11
Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC),
RT.00 RW.00, Sukamahi, Cikarang Pusat, Indonesia, 17530. , (6221) 2956-6526-28 , -

-

 บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

88/8 ถ.ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21130 , 0-3891-1321-2 , 0-3891-1381

-

 บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จำกัด 

เลขที่ 88/3 ถ.ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 , 0-38927151

-

บริษัทตามบการเงินที่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทย และบริษัทที่จะประกาศต่อไป

-

-

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษัท และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่และวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

website

 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัท อินวีนิค จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3876 , 0-2586-4507

-

 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ถ.แสงชูโต ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี , 0-3461-5800 , 0-3461-5899

-

 บริษัท วีซี่ แพ็คเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 500/54 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ต.จาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง , 0-3895-8200 , 0-3895-8078

-

 บริษัท พรีซิชั่น พริ้นท์ จำกัด

เลขที่ 30/139 หมู่ที่ 1 นิคมสินสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร , 0-2105-4477 , 0-3445-2339

-

 บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-5991 , 0-2586-4723

-

 บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัท ไดน่า แพคส์ จำกัด

เลขที่ 297/2 หมู่ที่ 2 ซ.วิรุณราฏร์ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร , 0-2810-9346-7 , 0-2810-9103

-

 บริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด

เลขที่ 12/5, 12/8 หมู่ที่่ 8 ซ.เลียบคลองชลประทานสวนส้ม ถ.พระรามที่่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร , 0-3488-3422-4 , 0-3488-3421

-

 บริษัท ดี อิน แพค จำกัด

เลขที่ 58/2 หมู่ที่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม , 0-3498-1401-4 , 0-3498-1406-7

-

 บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

 บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด

เลขที่ 599 หมู่ที่ 4 ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ , 0-2324-0781 , 0-2324-0079

-

 บริษัท คอนิเมก จำกัด

เลขที่ 40 หมู่ที่ 12 ซ.สหมิตร 2 ถ.สุขุมวิท 77 ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ , 0-2738-0305 , 0-2326-6275

-

 บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด 

เลขที่ 30/145 หมู่ที่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร , 0-3444-0600-5 , 0-3444-0606-7

-

 บริษัท สยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2164

-

บริษัท ตามบการเงินที่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทย และบริษัทที่จะประกาศต่อไป

-

-

ส่วนงานอื่น

บริษัท และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่และวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

website

 บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-

 บริษัท ซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-

 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-

 บริษัท เอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2398

-

 บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-5777 , 0-2586-2976

-

 บริษัท ซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2587-2157

-

 บริษัท สยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2587-2157

-

 บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , 0-2586-2684

-

 บริษัท บางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 1355 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ , 0-2586-1920 , -

-

 บริษัท แอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , -

-

 บริษัท แอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-3333 , -

-

 บริษัท สยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-5684 , 0-2586-6284

-

 บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-

 บริษัท ซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-

 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำกัด 

เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 , 0-2586-2104 , 0-2586-2008

-