ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นรัสติค ผิวลายเสี้ยน เซาะร่อง 3นิ้ว ขนาด120x240x0.6 ซม. สีซีเมนต์

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น รัสติค

ข้อมูลสินค้า

สมาร์ทบอร์ด เซาะร่อง 3 นิ้ว ลายเสี้ยน ใช้ตกแต่งผนังภายในและฝ้า ให้สวยงามเป็นธรรมชาติ อบอุ่นด้วยลายเสี้ยนไม้ เติมเต็มสเปซให้เป็นหนึ่งเดียว

รุ่น

สี

ซีเมนต์

Rustic

สมาร์ทบอร์ด เซาะร่อง 3 นิ้ว ลายเสี้ยน ใช้ตกแต่งผนังภายในและฝ้า ให้สวยงามเป็นธรรมชาติ อบอุ่นด้วยลายเสี้ยนไม้ เติมเต็มสเปซให้เป็นหนึ่งเดียว

คุณสมบัติ
  • ให้อารมณ์ไม้จริง ด้วยลายเสี้ยนชัดลึก เป็นเส้นยาวและถี่ แม้ทาสีก็ยังเห็นลาย
  • ดีไซน์แตกต่าง เซาะร่องสวย มีมิติด้วยขอบแผ่นลบมุม
  • สเปซเป็นหนึ่งเดียว ใช้ตกแต่งได้ตั้งแต่ผนังภายในไปจนถึงฝ้า
  • ใช้ติดตั้งเป็นฝ้าเพดานภายในภายนอกและผนังภายในเท่านั้น ไม่แนะนำให้ติดตั้งเป็นผนังภายนอกโดยเฉพาะบริเวณที่มีแรงลมมากระทำ โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามใช้งานเป็นโครงสร้าง ที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง

  • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด

แคตตาล็อก
  • SCG SmartBoard D'COR Rustic leaflet

  • 6402_SCG Rustic Series Catalog

Gallery

Related PRODUCT

Recent View

บทความที่เกี่ยวข้อง