LITEWOOD

อลูมิเนียมลายไม้ ทางเลือกใหม่สำหรับไม้ระแนง

ระแนงตกแต่ง - ไลท์วูด บาย เฟมไลน์
ระแนงตกแต่ง - ไลท์วูด บาย เฟมไลน์
ระแนงระแนงตกแต่งไม้เทียมรูปแบบใหม่ วัสดุทดแทนไม้ อลูมิเนียมเคลือบสีทำลวดลายไม้ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ
  • รีดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยให้เป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยม สวยงาม คงทน
  • มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี
  • ออกแบบการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์พิเศษ ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้สกรู
  • ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ ระแนงบังแดด แผงกั้นความเป็นส่วนตัว หรืองานตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร
ตกแต่งไม้เทียมรูปแบบใหม่ วัสดุทดแทนไม้ อลูมิเนียมเคลือบสีทำลวดลายไม้ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ รีดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยให้เป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยม สวยงาม คงทน มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี ออกแบบการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์พิเศษ ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้สกรู ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ ระแนงบังแดด แผงกั้นความเป็นส่วนตัว หรืองานตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร

คุณสมบัติ :
 วัสดุทดแทนไม้ อลูมิเนียมเคลือบสีทำลวดลายไม้ ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ สวยงาม คงทน
 รีดขึ้นรูปด้วยเครื่องจัดที่ทันสมัย ให้เป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยม
 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ ที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย
 ติดตั้งง่ายโดยไม่ใช้สกรู รวดเร็ว แม่นยำ แข็งแรง
 ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอก
 อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี
Search
Recent View

Showing 0 – 0 of 0 results

ไม่มีข้อมูล

ดาวน์โหลด